Logopedie spreekuur/ pronunciation consultation hour

English version below

Inloopspreekuur

Iedere donderdag van 12.30 tot 13.30.

Tijdens het gratis inloopspreekuur maken we samen met jou een persoonlijk plan van aanpak om jouw spraakproblemen te doorbreken.
Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn

Klankvorming
Intonatie
Uitspraak
Verstaanbaarheid
Spreektempo
Stemgebruik

Open consultation hour

Every Thursday from 12.30 - 1.30 p.m.

During the free consultation hours, we can make a personal action plan together with you for resolving your speech problems.
Subjects that may be covered include

Forming sounds
Intonation
Pronunciation
Intelligibility
Speech pace
Voice
loading graphic