Logopedie spreekuur/ pronunciation office hour

English version below

Spreekuur

Vanwege het Coronavirus zijn de gebouwen van de Rijksuniversiteit Groningen tot nader beperkt geopend. Dit heeft effect op het spreekuur Nederlands.

Het Talencentrum heeft besloten om online logopedie spreekuren te organiseren. Nadat je een afspraak gemaakt hebt, zul je een link van onze logopedist ontvangen voor het online spreekuur.

Iedere donderdag van 13.00 tot 14.00.

Tijdens het gratis spreekuur maken we samen met jou een persoonlijk plan van aanpak om jouw spraakproblemen te doorbreken.
Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn

Klankvorming
Intonatie
Uitspraak
Verstaanbaarheid
Spreektempo
Stemgebruik

Open office hour

Until further notice, the University buildings have very limited opening hours. This also affects the pronunciation office hour.

Therefore, the Language Centre has decided to organize online office hours. After you have made an appointment, our speech therapist will send you a link for the online office hour.

Every Thursday from 13:00 - 14:00 p.m.

During the free office hours, we can make a personal action plan together with you for resolving your speech problems.
Subjects that may be covered include

Forming sounds
Intonation
Pronunciation
Intelligibility
Speech pace
Voice
loading graphic